Vårdbemanning kan spara er både tid och pengar

Vårdbemanning är ett fenomen som gör det möjligt för er som vårdgivare att snabbt och enkelt ta in extra personal vid behov. Detta kan bland annat göras för att bemanna upp i samband med arbetstoppar eller för att minska arbetsbelastningen för den ordinarie personalstyrkan. Oavsett vilket kan ni på så vis erbjuda era anställda en bättre balans mellan arbete och fritid.

Dessutom finns det även ytterligare anledningar att överväga detta alternativ. Till exempel är utbrändhet ett stort problem inom vården som tyvärr bara tycks öka i omfattning. Genom att bemanna upp era arbetsplatser med hjälp av ett bemanningsföretag kan ni dessutom arbeta förebyggande på detta område. Vinsten med att förebygga utbrändhet är svår att värdera i kronor och ören då den gynnar såväl individ som arbetsgivare och samhälle på så många olika plan.

Använd vårdbemanning för att slippa förlora pengar på att leta kandidater

Som ni säkert känner till kan det vara en ganska resurskrävande process att försöka hitta lämpliga kandidater på arbetsmarknaden. Det kan ta lång tid från det att sökandet inleds tills dess att ni har en lämplig person under anställning och på plats på arbetsplatsen. Under tiden som sökandet efter kandidater pågår förlorar ni dessutom pengar. Dessutom behöver den person som i slutändan anställs läras upp och bli varm i kläderna.

Därför bör ni istället använda er av vårdbemanning när ni behöver bemanna upp. Genom att göra detta istället för att själva rekrytera personal kan ni bland annat räkna med:

  • En lägre arbetsbelastning. Genom att bara hyra en bemanningsläkare eller bemanningssjuksköterska kan arbetsbelastningen för de ordinarie läkarna eller sjuksköterskorna minska.
  • Ökade möjligheter till ledighet. Vissa av era läkare eller sjuksköterskor kanske inte har varit lediga på flera månader. Det dagliga arbetet och slitet gör att vårdpersonalen i slutändan riskerar att blir utbrända. Genom att ta in ytterligare personal via vårdbemanning kan ni få ökade möjligheter att erbjuda den ordinarie personalstyrkan semesterledighet och flexledighet.
  • Möjlighet till kompetensutveckling. En annan möjlighet som kan öppna upp sig är kompetensutveckling. Detta är tyvärr något som ofta får stå åt sidan när tiden helt enkelt saknas. Men om ni kan sänka arbetsbelastningen och frigöra resurser blir kompetensutveckling av anställda plötsligt en realitet på nytt.
Posted in Ny