Företagspresenter

Företagspresenter

Har du företag och vill ge företagspresenter till dina anställda? Vad behöver du tänka på? Vilka skatteregler finns det runt företagspresenter? Här kommer lite tips att tänka på.

Vilka belopp gäller för olika sorters gåvor?

Julgåvor är skattefria om värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms.

Jubileumsgåva är en gåva till en anställd när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Värdet får inte överstiga 1 350 kronor inklusive moms.

Minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställde uppnår viss ålder (till exempel den anställdes 50-årsdag), längre tids anställning (20 år eller mer) eller när en anställning upphör. Minnesgåvor är skattefria om värdet inte överstiger 15 000 kronor och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör.

Med varaktigt anställda i samband med minnesgåvor anses anställda med en sammanlagd anställningstid om minst sex år.

Övriga gåvor, det vill säga annan gåva från arbetsgivaren än julgåva av mindre värde, sedvanlig jubileumsgåva och skattefri minnesgåva, jämställs med ersättning för utfört arbete. En sådan gåva är skattepliktig för den anställde.

Presentkort som företagspresent

Om presentkortet inte kan bytas mot pengar behöver den anställde inte beskatta om presentkortet ges som julgåva, jubileumsgåva eller minnesgåva till varaktigt anställd (anställda med en sammanlagd anställningstid om minst sex år).

Vin och sprit

Kan företaget ge vin och sprit som gåva? Ja, om inköpet av vin och sprit håller sig inom beloppsgränserna och de andra förutsättningarna här ovan kan du ge bort vin eller sprit.

Gåvor till andra företag

Vad gäller vid gåvor till andra företag, det som brukar kallas representation? Oavsett vilken typ av representation det är (tex en middag eller en gåva) så måste utgiften ha ett omedelbart samband med din verksamhet för att det ska klassas som representation. Kostnaden för representationsmåltider som lunch, middag, supé och annan förtäring är inte avdragsgilla. Kostnader som avser förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde är däremot avdragsgilla.

Du får göra avdrag för hela eller delar av momsbeloppet på utgifter för representationsmåltider där kostaden är högre än vad som kan räknas som mindre värde (enklare förtäring). Så här säger skatteverket:

  1. Om kostnaden för mat och dryck eller enbart dryck är högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle, får du göra avdrag för hela momsen.
  2. Om kostnaden överstiger 300 kronor exklusive moms och gäller både mat och alkoholdrycker, ska avdraget beräknas genom en proportionering utifrån de faktiska kostnaderna exklusive moms för mat respektive alkohol. I vissa fall kan du istället välja att beräkna avdraget enligt en schablon.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *