Vad menas med helhetsåtagande inom företagslarm?

En del larmbolag anger att de erbjuder helhetsåtagande. Vad innebär det och vilka fördelar finns med helhetsåtagande på företagslarm?

Helhetsåtagande på företagslarm

Med helhetsåtagande menas att ett larmbolag tillhandahåller tjänster inom hela larmkedjan, se rubriken nedan. I korthet har de alltså personal som installerarar och servar samt egna väktare som åker på larm.
Motsatsen är därmed larmbolag som köper in olika tjänster för att kunna erbjuda ett komplett utbud av tjänster. De kan exempelvis sälja själva larmet men låta ett serviceföretag ta hand om servicefrågor, ett väktarbolag få utryckningarna osv.

Från installation till åtgärd

Ett larmbolag som har helhetsåtagande på ett företagslarm kommer alltså att själv ta ansvar för alla stegen.

 • Installering
  Inför att ett larm installeras träffar företagaren en larmtekniker och diskuterar vilket behov av skydd som önskas. Teknikern kommer även att se på lokalerna och planera olika larmenheter utifrån dessa. Det är även teknikern som installerar enheterna samt visar ägaren hur allt fungerar och hur kontakt tas med operatör eller tekniker.
 • Service
  Skulle en enhet gå sönder skickas en tekniker ut för att byta ut den specifika enheten. Många företagare väljer även att teknikern får byta batterier när detta behövs även om det är något som kan ske på egen hand.
 • Larmoperatörer
  När larmet aktiveras kommer operatörer att se detta och ta del av de bilder och/eller video som kamerorna visar. De kan därmed snabbt se om exempelvis ett inbrott håller på att ske och tillkalla väktare eller polis. Är det väktare som tillkallas är detta inom samma bolag. Det är därmed inte ett externt väktarbolag som anlitas.
 • Väktare
  Om ett företagslarm aktiveras åker alltid en väktare till platsen för att se vad som hänt. Detta samtidigt som operatörer följer händelseutvecklingen i det kameramaterial som blir tillgängligt. Väktaren kan exempelvis avbryta inbrottsförsök, ta foton och filma till polis kommit till platsen eller montera upp skydd för trasiga fönster. Oavsett är det en trygghet att någon kommer till platsen och kan få överblick över vad som behöver åtgärdas.

Som visas ovan ingår flera steg och i det fall som ett helhetsåtagande finns kommer samtliga steg att genomföras av personal från ett och samma larmbolag. Är det en unik fördel? Det beror självklart på vad man som kund prioriterar.

Posted in Ny

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *